Pressmeddelanden från Umeå universitet

Stort anslag till forskning om flexiblare ambulanssjukvård

[2018-05-15] Umeåmatematikern Patrik Rydén och kollegor får nära sex miljoner i anslag från Vinnova och regionförbunden i norr för ett forskningsprojekt som ska skapa förutsättningar för en effektivare och mer jämlik ambulanssjukvård genom att optimera resurserna.

Foto: Mattias Pettersson

Målet är att medborgarna ska få en högre tillgänglighet till ambulansvård med särskilt fokus på tillgång till jämlik vård i glesbygd.

- Det känns väldigt bra! Det är ett spännande projekt där vi integrerar datavetenskap och matematisk statistik med expertis från SOS Alarm och landstingen/regionerna i norra Sverige, säger Patrik Rydén, vetenskaplig ledare och universitetslektor på Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet.

Vi blir allt äldre, vi bor i allt högre utsträckning i städer och vi gör hela tiden tekniska och medicinska framsteg. Allt detta ställer krav på en flexibel ambulanssjukvård. Med hjälp av stora och komplexa larmdata från SOS Alarm, avancerad statistisk modellering och storskaliga simuleringar vill forskargruppen utveckla metoder som gör det möjligt att jämföra olika resursallokeringar under olika framtidsscenarier.

Den del av projektet som nu fått finansiering varar i två år, men Patrik Rydén och hans forskarkollegors ambition är att ta fram en färdig lösning för ambulanssjukvården och det arbetet förväntas ta ytterligare några år. Målet är att utveckla verktyg som gör det möjligt att fatta transparenta beslut och utnyttja resurserna inom ambulanssjukvården så effektivt som möjligt.

Vad är den största utmaningen i projektet?

- Det kanske svåraste är att ta fram en lösning som verkligen kommer att användas av ambulanssjukvården. För att säkerställa att verktygen blir relevanta kommer vi under hela processen att arbeta i nära samarbete med både ambulanssjukvården och SOS Alarm. Det är helt avgörande att vi får till en helhetslösning och inte bara en teknisk lösning.

Matematikernas projekt är en del i projektet Prehospital reursoptimering som koordineras av Västerbottens läns landsting och har en total budget på 16 miljoner kronor varav 8 miljoner kronor finansieras av Vinnova och 3,6 miljoner kronor av regionförbunden i Västerbotten.

För mer information, kontakta gärna:

Patrik Rydén, vetenskaplig ledare, Umeå universitet
Telefon: 070-482 35 55
E-post: patrik.ryden@umu.se

Johanna Björklund, Institutionen för datavetenskap
Telefon: 090-786 79 27
E-post: johanna.bjorklund@umu.se

Ottmar Cronie, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Telefon: 090-786 57 42
E-post: ottmar.cronie@umu.se

Britt-Marie Nordström, projektkoordinator, Västerbottens läns landsting
Telefon: 090-785 11 83
E-post: brittmarie.nordstrom@vll.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.org.umu.se/nyhet//.cid291685


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet