Pressmeddelanden från Umeå universitet

FN:s hållbara utvecklingsmål diskuteras på forskningskonferens i Sydafrika

[2018-05-15] Den 14–18 maj deltar en delegation från universitetet i forskningskonferensen South Africa – Sweden Research & Innovation Week i Pretoria, som syftar till att ge forskare från Sverige och Sydafrika möjlighet att diskutera frågor som grund för framtida samarbete. Konferensen anordnas inom projektet South Africa – Sweden University Forum som koordineras av Uppsala universitet.

– Det är ett unikt projekt, och vi hoppas på att våra forskare som är med får tillfälle att knyta kontakter med forskare här i Sydafrika som kan leda till framtida samarbetsprojekt, säger prorektor Katrine Riklund, som är Umeå universitets ledningsrepresentant under veckan.

Under konferensen diskuteras FN:s hållbara utvecklingsmål inom sex definierade ämnesområden. Huvuddelen av konferensen äger rum 16–17 maj och under de övriga dagarna anordnas så kallade satellitmöten och seminarier med teman relaterade till utvecklingsmålen. Den 15 maj är prorektor Katrine Riklund moderator för en paneldebatt som inkluderar näringsliv, forskningsfinansiärer och universitetsledningar. I slutet av veckan ordnas alumnträffar i Pretoria och Cape Town.

Totalt deltar över 1000 representanter från Sverige och Sydafrika i veckans aktiviteter. Från Umeå universitet finns 16 personer på plats som kommer från universitetsledningen och International Office, samt följande institutioner:

  • Epidemiologi och global hälsa
  • Idé och samhällsstudier
  • Geografi och ekonomisk historia
  • Informatik
  • Tillämpad utbildningsvetenskap
  • Ekologi, miljö och geovetenskap
  • Fysik
  • Matematik och matematisk statistik
  • Statistik

Det går att följa vad som sker under veckan på SASUFs Facebooksida:
www.facebook.com/SouthAfricaSweden/

Om SASUF

The South Africa – Sweden University Forum, SASUF, är bland det största i sitt slag med sammanlagt 30 universitet involverade samt ett antal forskningsfinansiärer och andra aktörer.

Under åren 2017–2020 erbjuds forskare, studenter, företag, forskningsfinansiärer och myndigheter från Sverige och Sydafrika möjligheter till olika former av samarbeten för att stärka existerande relationer mellan de två länderna samt etablera nya former av hållbart samarbete med fokus på yngre forskare.

Uppsala universitet koordinerar projektet. Umeå universitet deltar tillsammans med Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Lunds universitet, Högskolan Väst och Malmö högskola. ​

Mer information om SASUF

https://sasufblog.wordpress.com/

För frågor, kontakta gärna

Katrin Riklund, prorektor vid Umeå universitet
Tel: 090-786 92 60   
Mobil: 070-397 96 84
E-post: katrine.riklund@umu.se

Per A. Nilsson, International Office
Projektledare för SASUF vid Umeå universitet
Tel: 090-786 68 66   
Mobil: 070-236 62 30
E-post: per.a.nilsson@umu.se

Redaktör: Sandra Åström

Adress till nyheten:
http://www.org.umu.se/nyhet//.cid291683


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar