Till umu.se

Betula

Betulaprojektet är en longitudinell studie av åldrande, minne och demens som har pågått i Umeå i över 25 år.

Deltagarna i projektet har testats, intervjuats och undersökts medicinskt och psykologiskt vid sex tillfällen (1988–90, 1993–95, 1998–2000, 2003–2005, 2008–2010 och 2013–2014).

Projektets syften är att studera hur minnesfunktioner förändras under vuxenlivet, att bestämma riskfaktorer för demens och att bestämma tidiga prekliniska tecken på demens. Projektet utsågs 2005 av Vetenskapsrådet till en av tio ledande forskningsmiljöer i landet.

Kontaktperson för Betulaprojektet är Mikael Stiernstedt.


Projektet är uppkallat efter Umeå, björkarnas stad, där projektet startade i slutet av 1980-talet. Det latinska namnet för Björk är Betula.

Information till försöksdeltagare i Betulaprojektet

Med syfte att undersöka hur tidig intellektuell förmåga påverkar hjärnans åldrande kommer vi att ur arkiv inhämta skolbetyg och mönstringsprovresultat för deltagare som medverkat i Betulaprojektet. Alla inhämtade dokument kommer att avidentifieras och enskilda personer inte att kunna identifieras i de slutgiltiga resultaten. Projektet har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Umeå.

Om Du som medverkat i Betulaprojektet har frågor kring det aktuella projektet eller inte vill att dina skolbetyg eller  mönstringsprovresultat ska användas i detta syfte ber vi Dig vänligen kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter.

Sara Pudas, postdoktor
Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi
Umeå universitet, Biologihuset
901 87 Umeå
Tel: 072-51 66 560
E-post: sara.pudas@umu.se

Michael Rönnlund, universitetslektor
Institutionen för Psykologi
Umeå universitet, Beteendevetarhuset
901 87 Umeå