Betula

The Betula Project is a longitudinal study on aging, memory and dementia and has been going on for a period of over 25 years.

The participants of the project have been tested, interviewed and examined medically at six occasions (1988-1990, 1993-1995, 1998-2000, 2003-2005, 2008-2010 and 2013-2014).

The main objectives of the project is to study how memory functions change during adult life and old age, to identify risk factors for dementia and to identify early preclinical signs of dementia. In 2005 the project was appointed as one of ten leading research environments in Sweden.

Contactperson for the Betula project is Mikael Stiernstedt


The project got its name from Umeå, a city in northern Sweden, where the project started in 1988. Umeå is called the city of birch trees. Betula is latin for birch tree.

Information till försöksdeltagare i Betulaprojektet

Med syfte att undersöka hur tidig intellektuell förmåga påverkar hjärnans åldrande kommer vi att ur arkiv inhämta skolbetyg och mönstringsprovresultat för deltagare som medverkat i Betulaprojektet. Alla inhämtade dokument kommer att avidentifieras och enskilda personer inte att kunna identifieras i de slutgiltiga resultaten. Projektet har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Umeå.

Om Du som medverkat i Betulaprojektet har frågor kring det aktuella projektet eller inte vill att dina skolbetyg eller  mönstringsprovresultat ska användas i detta syfte ber vi Dig vänligen kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter.

Sara Pudas, postdoktor
Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi
Umeå universitet, Biologihuset
901 87 Umeå
Tel: 072-51 66 560
E-post: sara.pudas@umu.se

Michael Rönnlund, universitetslektor
Institutionen för Psykologi
Umeå universitet, Beteendevetarhuset
901 87 Umeå