Forskning

Här kan du läsa mer om några olika forskningsområden som ingår i det övergripande Betula-projektet, samt om hur projektet fortgår.

På olika sidor hittar du projektets syfte, design och exempel på resultat.

Forskningen inom forskargruppen som behandlar det kognitiva åldrandet baseras på Betula-projektet.