Medarbetare

Betulaprojektet startades 1988 under ledning av Professor Lars-Göran Nilsson. Betulaprojektet är i högsta grad ett tvärvetenskapligt projekt med forskare inom bland annat psykologi, neurofysiologi, datorsimulering, genetik, gerontologi och hjärnavbildning. Nuvarande projektledning och medverkande forskare listas till höger.


Medlemmar i Betulaprojektet

PI
Lars Nyberg, Umeå.  

Styrgrupp/Co-PIs
Lars-Göran Nilsson, Stockholm
Rolf Adolfsson, Umeå
Michael Rönnlund, Umeå
Anna Sundström, Umeå

Kontaktperson
Mikael Stiernstedt

Medarbetare vid Stockholms universitet och Umeå universitet

Seniora forskare
Bertil Forsberg, Umeå
Patrik Hansson, Umeå
Maria Larsson, Stockholm
Jessica Ljungberg, Umeå
Bo Molander, Umeå
Timo Mäntylä, Stockholm
Jonas Olofsson, Stockholm
Jonas Persson, Stockholm
Anna Sundström, Umeå
Åke Wahlin, Jönköping
Anders Öhman

Post doc
Daniel Eriksson Sörman, Umeå
Karolina Kauppi, Oslo
Maria Josefsson, Umeå
Sara Pudas, Umeå

Doktorander
Anna Backeström, Umeå
Veit Kubik, Stockholm
Patrik Mattsson, Stockholm
Ninni Persson, Stockholm

Administrativ personal
Annelie Nordin Adolfsson, Umeå
Ann-Louise Söderlund, Umeå
Mikael Stiernstedt, Umeå