Till umu.se

Samarbete med Betuladata

Möjlighet till samarbeten utifrån Betula-data görs tillgängligt för externa forskare i den mån de föreslagna projekten bedöms av styrgruppen som vetenskapligt solida och de frågor som ska studeras inte redan belyses i pågående Betulastudier.

Uttag från olika databaser görs efter att samarbetet har godkänts och detta kan vara förenat med vissa ekonomiska kostnader som ska täcka arbetstid för de som gör uttag, skapar filer mm. Bilden nedan visar på hur de olika databaserna i Betula.

Ifall den föreslagna studien innefattar flera olika områden av Betula så måste detta anges. Förfrågningar skickas till Betulas kontaktperson, Mikael Stiernstedt.