FairTax

Forskningsprojektet FairTax finansieras av EU:s Horisont 2020-utlysning under åren 2014-2018. I projektet, som koordineras av Umeå universitet, deltar forskare från 11 universitet i 9 länder. Koordinator och huvudsökande är professor Åsa Gunnarsson, Umeå universitet. Just nu finns den största delen av informationen om projektet endast på engelska, gå till projektets engelska hemsida för att läsa mer!

Har du frågor om projektet, kontakta gärna:
Elin Andersson, kommunikatör: elin.anderson@umu.se
Åsa Gunnarsson, koordinator: asa.gunnarsson@umu.se
 


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion