Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Forskargruppen Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning har flyttat till en ny webbplats. Den nya adressen är https://www.umu.se/forskning/grupper/historia-med-utbildningsvetenskaplig-inriktning/