Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Historia och utbildningsvetenskap möts på olika sätt i utbildningshistoria och historiedidaktik. Därför kallas området också historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi använder den engelska beteckningen History and Education.

Inom forskningsmiljön bedrivs utbildningshistorisk forskning inom teman som fostran av barn och ungdom, minoriteters utbildning och olika skolämnens utformning. Den omfattande forskningen om historieämnets utveckling förenar utbildningshistoriska och historiedidaktiska aspekter. Den historiska dimensionen är även framträdande i forskningen om historieförmedling och historiebruk utanför skolans ram, som behandlar historiens betydelse för skapandet av nationell, etnisk och politisk identitet.

Den samtidsinriktade forskningen innefattar projekt om elevers historieintresse, interkulturell historia och akademisk historieundervisning. Forskningsmiljön utmärks av påtaglig internationalisering och deltar i internationella projekt om bland annat historieböcker, läroboksrevision, historielärarutbildning, populära historietidskrifter, digital historia och debatter om historieundervisning.


Forskningsledare

Daniel Lindmark
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norra beteendevetarhuset, Plan 3

Tel:  090-786 6250

Kontaktformulär

Forskningsledare

Anna Larsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norra beteendevetarhuset, Plan 3

Tel:  090-786 5424

Kontaktformulär

Nordic Journal of Educational History

Nordic Journal of Educational History