Tionde årliga konferensen inom det nationella nätverket för historiedidaktisk forskning 2016

Umeå universitet 27 -28 april 2016

Välkomna till den nationella historiedidaktiska konferensen!

Konferensen börjar onsdagen 27 april kl 12.45, med registrering från kl 12.00, och avslutas vid 15.30 på torsdagen 28 april. I programmet finns 24 bidrag fördelade på sessioner och workshops. Förutom denna samling bidrag av aktuell historiedidaktisk forskning innehåller också programmet:

Dr Anna Clarks keynote ”History education: a contested discipline”.

Rundabordssamtal om erfarenheter av organisatoriska samarbeten mellan historiedidaktiska och andra ämnesdidaktiska miljöer.

En avslutande ”state of the field”: ”Svensk historiedidaktisk forskning om undervisning och lärande i skolan: Historik, nuläge, framtidsfrågor” av professor emeritus Bengt Schüllerqvist.

Till höger på sidan finns länkar till program, information, abstract, papers och material till respektive workshop. OBS! Skriv ut de texter du vill ha i pappersformat innan du kommer till konferensen.

Anmälan är nu stängd. Frågor besvaras av kristina.ledman@umu.se.

I anslutning till konferensen ges doktorandkursen History Education
(7,5 hp)Kursbeskrivning och kursplanKursen omfattar de två konferensdagarna samt fredagen 29 april fram till 16.00. Till detta kommer ett antal webseminarier under maj månad. Kontaktperson är Anna Larsson (anna.larsson@umu.se).

Konferensen och kursen hålls i lokaler på entréplan i Norra beteendevetarhuset på campus Umeå universitet.Karta

Varmt välkomna till Umeå!


Program och information

Välkomstinformation

Info

Program, abstracts och deltagarlista

Program

Abstracts

Deltagarlista