Välkommen till Historiska medier: Forskarskola i historia med didaktisk inriktning (ForHiM)

Från januari 2012 till hösten 2014 drevs en forskarskola inom ramen för miljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning: Historiska Medier: Forskarskola i historia med didaktisk inriktning (ForHim).

Temat ”Historiska medier”

Forskarskolan ForHiM var inriktad mot temat ”Historiska medier”. Detta innebär att fokus låg på olika mediers utformning, innehåll och användning. Med historiska medier avsågs alla typer av medier som används i undervisning och lärande i historia, t.ex. läroböcker, populärhistoriska genrer, skönlitteratur, film och olika slag av digitala medier.

Internationell samverkan

ForHiM byggde på den forskning som bedrevs och bedrivs inom forskningsmiljön i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och som leds av professor Daniel Lindmark. Miljön utmärks av omfattande internationellt samarbete inom såväl forskning som forskarutbildning. Här kan särskilt nämnas samarbetsprojekt med Stanford University, USA, och Georg Eckert-institutet för internationell läroboksforskning, Tyskland. Forskare från dessa miljöer och andra framstående lärosäten medverkade i forskarskolan som gästlärare.

Nationell samverkan

Forskarskolan ForHiM genomfördes i samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan Dalarna. Huvuddelen av de forskarstuderande var knutna till Umeå universitet och hade sin handledning därifrån, medan andra var knutna till Högskolan Dalarna och hade sin handledning därifrån.

Resultat

Under 2014 försvarades tio licentiatavhandlingar och året efter ytterligare en. Dessa finns listade, med länkar till fulltexter, under skriftserien "Licentiatavhandlingar från Forskarskolan Historiska medier" i Publikationer.


Sidansvarig: Carina Rönnqvist

Utskriftsversion

Föreståndare

Daniel Lindmark
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norra beteendevetarhuset, Plan 3

Tel:  090-786 6250

Kontaktformulär

Daniel Lindmark

Koordinator Högskolan Dalarna

Monika Vinterek
Högskolan Dalarna

Tel:  023-77 82 85

Kontaktformulär

Biträdande föreståndare

Anna Larsson
Umeå universitet

Besöksadress
Norra beteendevetarhuset, Plan 3

Tel:  090-786 5424

Kontaktformulär

Anna Larsson

Biträdande föreståndare

Björn Norlin
Umeå universitet

Besöksadress
Norra beteendevetarhuset, Plan 3

Tel:  090-786 9629

Kontaktformulär