Till umu.se

Forskning

Ett antal forskningsprojekt leds från Umeå av personer knutna till miljön. Några av dessa engagerar flera forskare i miljön.

Aktuella och nyligen avslutade större forskningsprojekt

  • Segregation och integration: Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende, ca 1800–1850 (Vetenskapsrådet 2014–2016), Åsa Karlsson Sjögren

  • Saami Voices and Sorry Churches: Use of History in Church – Saami Reconciliation Processes (Formas, 2012–2015), Daniel Lindmark

  • Svenska kyrkan och samerna – Ett vitboksprojekt (Svenska kyrkans forskningsenhet, 2012–2014), Daniel Lindmark

  • Den svenska skolgårdens kulturhistoria: Skolans utemiljö som pedagogiskt rum och socialt spänningsfält 1611–2011 (Vetenskapsrådet, 2011–2013), Anna Larsson
    I projektet ingår också Björn Norlin och Maria Rönnlund

Böcker

Bild: Henrik Åström Elmersjö