Forskning

Ett antal forskningsprojekt leds från Umeå av personer knutna till miljön. Några av dessa engagerar flera forskare i miljön.

Aktuella och nyligen avslutade större forskningsprojekt

  • Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie (Vetenskapsrådet 2018–2021), Anna Larsson

  • Segregation och integration: Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende, ca 1800–1850 (Vetenskapsrådet 2014–2016), Åsa Karlsson Sjögren

  • Saami Voices and Sorry Churches: Use of History in Church – Saami Reconciliation Processes (Formas, 2012–2015), Daniel Lindmark

  • Svenska kyrkan och samerna – Ett vitboksprojekt (Svenska kyrkans forskningsenhet, 2012–2014), Daniel Lindmark

Böcker

Bild: Henrik Åström Elmersjö