Seminarier

Forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning har sedan flera år tillbaka en väl etablerad seminarieverksamhet där både forskarstuderande och disputerade forskare är välkomna att presentera texter och idéer.

Forskningsmiljön har en tvärvetenskaplig sammansättning och till seminariet välkomnas alla som är intresserade av området Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Seminarierna äger företrädesvis rum på torsdagar mellan kl 10.15 och 11.45. Lokalen är oftast rum 1011 på entréplanet i Norra beteendevetarhuset. 

Innevarande termins seminarier för Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning finns i vårt kalendarium.


Studenter som skriver

Bild: Mattias Pettersson