Om IceLab

IceLab är ett kreativt laboratorium som främjar samarbeten över gränserna. Hos oss arbetar forskare från flera ämnesområden med att besvara utmanande tvärvetenskapliga frågeställningar. Tillsammans med etablerade institutioner bidrar vi även till förnyelse och integration i undervisningen.

IceLab bildades år 2010 som ett samarbete mellan institutionenerna för ekologi, miljö och geovetenskap, fysik samt matematik och matematisk statistik. Ett år senare invigdes våra arkitektritade lokaler i Naturvetarhusets tredje plan. Idag har cirka 20 unga forskare IceLab som sin huvudsakliga arbetsplats. Bredden är stor både i ämnesmässig och etnisk bakgrund.

IceLabs syfte är att öka förståelsen av organisation, funktion och mekanismer i storskaliga, levande och sociala system genom att på okonventionella och tvärvetenskapliga sätt integrera metoder från olika forskningsfält. Erfarenheterna av samarbeten över ämnesgränserna är mycket goda och "Modellering av levande system – IceLab" är idag en av 14 starka forskningsmiljöer vid Umeå Universitet.

Kärnan i IceLabs metodik är att formulera hypoteser i samarbete med experter inom traditionella forskningsområden och använda matematiska och beräkningsbaserade modeller för att utvärdera och utforska dessa. Vi välkomnar förfrågningar om gemensamma projekt från forskare både inom och utom universitetet och vi är alltid öppna för att diskutera idéer och förslag.

Tillsammans med etablerade institutioner arbetar vi även aktivt med att förnya och integrera undervisningen, särskilt inom dynamiska områden där det ännu inte finns någon lämplig etablerad kursbok. Utöver detta anordnar vi årligen IceLab Camp där studenter på avancerad nivå och forskarnivå får träna sig i att definiera och genomföra ett väl avgränsat forskningsprojekt.


Sidansvarig: Åke Brännström

Utskriftsversion

Icelab

Bild: Elin Berge