Samverkan

IceLab samverkar med forskare både inom och utom universitet. Vi bidrar aktivt till undervisningen på grundskole- och gymnasienivå samt välkomnar samarbeten med andra aktörer, t.ex. myndigheter, industri och andra organisationer.

IceLab strävar efter att vara ett nav för samverkan med forskare och studenter från hela universitetet samt näringsliv och intresserad allmänhet. Målsättningen är att skapa mervärde genom att knyta samman traditionellt skilda forskningsområden där likartade metoder för matematisk modellering kan öppna nya vägar till vetenskapliga resultat.

För att underlätta samverkan arrangerar IceLab öppna seminarier och IceLab-dagar som riktar sig forskare vid universitetet med intressen gränsande till IceLabs. IceLab arrangerar också speciella IceLab-läger som även är öppna för studenter utanför Umeå universitet med syftet att lära ut modelleringsmetoder och tvärvetenskaplig metodik.

Vi är alltid öppna för nya idéer och förslag till gemensamma projekt. Om du har möjlighet är du välkommen att besöka oss i våra lokaler på tredje våningen i Naturvetarhuset. Det går också bra att kontakta oss per e-post. 


Sidansvarig: Åke Brännström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

IceLab
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Naturvetarhuset, 3:e våningen

Kontaktformulär

Icelab

Bild: Elin Berge