HeadlineImage

Kontakt

Susanne Fahlgren

Kanslichef, Medicinska fakulteten
susanne.fahlgren@umu.se
072-717 65 06

Representanter för styrgruppen

Diana Berggren, dekan

Professor i öron-, näs- och halssjukdomar

Mikael Wiberg, forsknings- och utbildningsdirektör

Professor i anatomi och handkirurgi, överläkare i handkirurgi


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Medicinska fakulteten

Antal institutioner:
13

Antal centrumbildningar:
4

Antal anställda:
1224

Antal doktorander:
489

Antal program:
36 program inom vård- och hälsoområdet på grund- och avancerad nivå.

Antal studenter:
5725 på grund- och avancerad nivå.

Förenad anställning:
Av lärarna/forskarna har cirka en femtedel förenad anställning som innebär att den kombineras med klinisk tjänstgöring vid något av de fyra norrlandstingen.

Forskning:
Bedrivs inom 80-talet ämnesinriktningar.

Wallenberg centrum för molekylär medicin:
Forskning inom cancer, infektionssjukdomar, metabola sjukdomar inklusive diabetes, samt sjukdomar i nervsystemet.

Forskning Medicinska fakulteten

Arrangörer 2016