HeadlineImage

Program

Framtidens kompetens inom svensk sjukvård - hur säkra denna både akademiskt och kliniskt?

Konferensen består av 3 pass, samtliga innehåller både föredrag och paneldiskussion med frågestund.

Moderator för konferensen är Sverker Olofsson
Lokal: Mimersalen, Elite Hotel Mimer

   Dag 1   

09.00 Registrering på Elite Hotel Mimer

10.00 Välkomna!
Sverker Olofsson, moderator, Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet, och Mikael Wiberg, forsknings- och utbildningsdirektör vid Västerbottens läns landsting

Pass 1 – Akademisk kompetens inom vården

10.05 Universitetets strategier för kompetensförsörjning
Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet

10.30 Universitetssjukvård
Mikael Wiberg, professor i anatomi och handkirurgi, Umeå universitet,
forsknings- och utbildningsdirektör, Västerbottens läns landsting

10.50 Akademiska karriärtjänster inom vården
Patrik Danielson, professor i anatomi/överläkare i ögonsjukdomar, prodekan för Medicinska fakulteten, Umeå universitet

11.10 Att kombinera forskning och specialistutbildning
Bethany van Guelpen, docent/biträdande universitetslektor och ST-läkare i onkologi, Umeå universitet

11.30 Paneldebatt med frågestund

12.00 Lunch

Pass 2 – Framtidens kompetens inom svensk sjukvård

13.00 Så arbetar regeringen med att säkra kompetensförsörjningen inom vård och akademi
Anna-Lena Sörenson, riksdagsledamot och vice ordförande i Socialutskottet

13.40 Vägen till legitimation för nyanlända
Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen

14.10 Kunskapsprov för läkare
Magnus Hultin, docent/universitetslektor i anestesiologi och intensivvård, ordförande för programrådet för läkarprogrammet, Umeå universitet

14.30 Paneldebatt och frågestund

15.00 Kaffe

15.30 Vem ska göra jobbet? Vårdens framtida kompetensförsörjning
Gunnar Wetterberg, historiker och författare

16.35 Ytterligare steg mot förnyad läkarutbildning
Jens Schollin, regeringens utredare, fd rektor Örebro universitet

17.05 Diskussion
Möjlighet till gruppmöten finns efter avslutat diskussionspass.

19.00 Mingel i restaurangen Elite Hotel Mimer

19.30 Middag                   

   Dag 2  

08.30 Inledning och summering av dag 1
Sverker Olofsson, moderator

Pass 3 – Hur säkra kompetensförsörjning av sjuksköterskor?

09.00 Att locka och behålla hög omvårdnadskompetens i vården.
Vilka dragningskrafter behövs?
Helle Wijk, docent, viceprefekt samverkan, Göteborgs universitet

09.45 Kaffe

10.15 Den digitala revolutionen och framtidens sjukvård
Bo Dahlbom, professor vid Göteborgs universitet, forskningschef vid Sustainable Innovation

11.15 Paneldebatt med frågestund             

11.45 Avslutning och överlämnande av stafettpinnen

12.00 Lunch

Varmt välkomna till Umeå!


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Norrlands universitetssjukhus

Upptagningsområde:
Norrlands universitetssjukhus ansvarar för högspecialiserad vård och service till 876000 människor i norra sjukvårdsregionen.

Anställda:
5 600, varav ungefär 600 läkare och 2 000 sjuksköterskor. Detta är Norrlands största arbetsplats.

Antal vårdplatser:
712

Profilområden:
* Behandling av plexus brachialisskador
* Kardiovaskulär genetik
* Luftburna intensivvårdstransporter
* Neonatal intensivvård
* Stereotaktisk funktionell neurokirurgi
* Strålbehandling
* Glesbygdsmedicin och telemedicin
* Folkhälsa

Sammanhållen karriär för forskande kliniker:
Umeå är först i landet med en framgångsrik modell för karriärtjänster som ger läkare möjlighet att forska parallellt med specialisttjänstgöring, ST. Modellen har utformats av Umeå universitet och Västerbottens läns landsting.
Mer om sammanhållen karriär för forskande kliniker

Forskning Västerbottens läns landsting

Arrangörer 2016