Forskningsområdet Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskapen studerar människan som informationsbehandlande varelse. Den inbegriper frågor om hur information tas emot, bearbetas, och förmedlas i perception, tänkande, minne, planering, kommunikation och handling. Forskningsområdet innehåller även frågor om hur liknande processer ser ut i djur och i artificiella system, liksom hur de skulle kunna se ut hos möjliga varelser som händelsevis inte finns.

Kognitionsvetenskap överlappar betydande delar av artificiell intelligens, etologi, filosofi, lingvistik, neurovetenskap och psykologi. I dess rotsystem återfinns även informationsteori och matematik. Därutöver finns överlappningar med antropologi, utbildningsvetenskap och forskning om åldrande rörande kognitiva mekanismers utveckling, degenerering, potential, och kulturella variationer, samt med estetiska vetenskaper rörande konstupplevelsers kognitiva värde och hur de kommuniceras.

Vid Umeå universitet bedrivs för närvarande kognitionsvetenskaplig forskning inom datavetenskap, filosofi, fysiologi, informatik, lingvistik, litteraturvetenskap, psykologi, och utbildningsvetenskap, bl.a. flera ämnesöverskridande projekt.

Se även:
Redovisning av kognitionsvetenskap vid Umeå universitet från 2009-04-21
Forskare inom kognitionsvetenskap vid Umeå universitet