Till umu.se

Fokusmiljöer spridda över hela campus

Idag finns det tre fokusmiljöer som är helt eller delvis klara. Det handlar om Common ground på Umeå universitetssjukhus, MIT-place i MIT-huset samt en fokusmiljö i KBC-huset.

En fokusmiljö är en miljö som ska locka till nya lösningar och stimulera till nytänkande - inom utbildning, forskning och samverkan. Det kommer hållas seminarier, forskningspresentationer eller andra typer av event.


Sidansvarig: Lärmiljöer

Utskriftsversion

Koordinator för fokusmiljöerna

Mats Johansson
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 62 89

Kontaktformulär