Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till MONICA

MONICA är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting och Umeå universitet.

MONICA-projektet kom till på initiativ av Världshälsoorganisationen WHO och började som en internationell kartläggning av hjärt- och kärlsjukdomar. När projektet startade 1985 såg statistiken gällande riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom i norra Sverige dyster ut, sedan dess har utvecklingen tagit stora steg framåt.

MONICA - en longitudinell populationsdatabas

I Norrbotten och Västerbottens MONICA-register för stroke, hjärtinfarkt och hjärtstopp utanför sjukhus följer vi trender i förekomst av hjärt- och kärlsjukdom och kartlägger orsaker till dessa. För att följa riskfaktorer för dessa sjukdomar genomförs MONICA-undersökningen i norra Sverige i de båda länen.

Outforskade möjligheter med MONICA

Hjärtinfarkt och stroke står för en stor del av sjukdomsbördan i Sverige och globalt. Även om hjärt- och kärlsjukligheten har minskat i vår befolkning hör de fortfarande till de sjukdomar som orsakar mest sjukdom och dödlighet.

Andra hälsoproblem ökar som t.ex. psykosociala problem och att vi utsätts för nya kemikalier som kan orsaka hälsoeffekter. De data som samlas in i MONICA ger forskare möjlighet att studera dessa nya frågeställningar i framtiden.

Bild:Sven Norman

Aktuellt

Ökad risk att snusare drabbas av typ 2-diabetes

Ökad risk att snusare drabbas av typ 2-diabetes

Idag publicerade den ansedda medicintidskriften Journal of Internal Medicine en svensk originalstudie som visar att snusare löper lika stor risk som rökare att drabbas av typ 2-diabetes. En dosa per dag eller mer ökar risken för typ 2-diabetes med 70 procent. Även vid lägre konsumtion, 5–6 dosor per vecka, syns en 40-procentig riskökning. Ingen ökad risk sågs för personer som slutat snusa, vilket tyder på att man kan minska risken genom tobaksstopp.

Bly och kadmium i människor behöver minska ytterligare

Förändringar i blodhalter av bly och kadmium hos personer i region Norrbotten och Västerbottens län har följts från 1990-2014. Resultat kommer att presenteras i tidskriften Environmental Research. 

Kontaktperson: Maria Wennberg

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Marita Nilsson

Utskriftsversion

Fakta

  • MONICA är en förkortning för MONItoring of Trends and Determinants in CArdiovascular Disease.
     
  • MONICA-projektet omfattade vid starten 39 centra i 26 länder.
     
  • Sju befolkningsundersökningar har hittills genomförts med totalt ca. 12 000 slumpmässigt utvalda individer (1986, 1990, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014).
     
  • I MONICA-studien ingår över 19 200 hjärtinfarkter och 21 000 fall av stroke.

Kontaktinformation

MONICA-sekretariatet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5A, 4 trappor, målpunkt H

Tel:  090-785 25 18

Kontaktformulär