HeadlineImage

Välkommen till MONICA

MONICA är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting och Umeå universitet.

MONICA-projektet kom till på initiativ av Världshälsoorganisationen WHO och började som en internationell kartläggning av hjärt- och kärlsjukdomar. När projektet startade 1985 såg statistiken gällande riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom i norra Sverige dyster ut, sedan dess har utvecklingen tagit stora steg framåt.

MONICA - en longitudinell populationsdatabas

I Norrbotten och Västerbottens MONICA-register för stroke, hjärtinfarkt och hjärtstopp utanför sjukhus följer vi trender i förekomst av hjärt- och kärlsjukdom och kartlägger orsaker till dessa. För att följa riskfaktorer för dessa sjukdomar genomförs MONICA-undersökningen i norra Sverige i de båda länen.

Outforskade möjligheter med MONICA

Hjärtinfarkt och stroke står för en stor del av sjukdomsbördan i Sverige och globalt. Även om hjärt- och kärlsjukligheten har minskat i vår befolkning hör de fortfarande till de sjukdomar som orsakar mest sjukdom och dödlighet.

Andra hälsoproblem ökar som t.ex. psykosociala problem och att vi utsätts för nya kemikalier som kan orsaka hälsoeffekter. De data som samlas in i MONICA ger forskare möjlighet att studera dessa nya frågeställningar i framtiden.

Bild:Sven Norman

AKTUELLT

Vill du göra studier i MONICA 2020 ?
 

Nästa MONICA-undersökning är planerad till 2020. Fokus i MONICA har varit att följa riskfaktorer för kardiometabola sjukdomar i befolkningen men studier behöver inte vara begränsade till det området.

Det finns möjlighet för forskargrupper att lägga till några ytterligare frågor i enkäten och även andra tillägg i undersökningen kan diskuteras. 

Påbörja gärna diskussionen så snart som möjligt.

Anmäl intresse att delta med ytterligare frågor till stefan.soderberg@umu.se


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

Fakta

  • MONICA är en förkortning för MONItoring of Trends and Determinants in CArdiovascular Disease.
     
  • MONICA-projektet omfattade vid starten 39 centra i 26 länder.
     
  • Sju befolkningsundersökningar har hittills genomförts med totalt ca. 12 000 slumpmässigt utvalda individer (1986, 1990, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014).
     
  • I MONICA-studien ingår över 19 200 hjärtinfarkter och 21 000 fall av stroke.

Kontaktinformation

MONICA-sekretariatet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norrlands Universitetssjukhus, byggnad 5B, målpunkt P, plan 3, våning 1

Kontaktformulär