Kontaktinformation

Principal Investigator, Västerbotten och Norrbotten
Stefan Söderberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin; kardiologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: stefan.soderberg@umu.se

Ansvarig för strokeregistret i Västerbotten:
Johanna Pennlert, läkare, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: johanna.pennlert@umu.se

Ansvarig för hjärtinfarktregistret i Norrbotten:
Stefan Söderberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin; kardiologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post:stefan.soderberg@umu.se 

Ansvarig för hjärtstoppregistret
Ann-Sofie Forslund, fil. dr, FoU strateg, forskningssjuksköterska
Regionhuset, forsknings- och innovationsenheten, 971 89 Luleå
E-post: ann-sofie.forslund@norrbotten.se

Övriga kontaktpersoner 

Jan-Håkan Jansson, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: janhakan.jansson@vll.se

Patrik Wennberg, distriktläkare, universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: patrik.wennberg@umu.se

Maria Wennberg, forskningsassistent, förste vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: maria.wennberg@umu.se

Kontaktadresser till MONICA-sekretariaten

Västerbotten, strokeregistret:
Rolf Backlund, forskningssjuksköterska
Adress: MONICA-sekretariatet, Medicincentrum Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå
E-post: rolf.backlund@vll.se
Tel: 090-785 25 18

Norrbotten, hjärtinfarktregistret:
Nuria Melé Aldenbäck
Adress: Regionhuset, Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå
E-post: nuria.mele-aldenback@norrbotten.se
Tel: 0920-711 48


Sidansvarig: Lena Jakobsson

Utskriftsversion

Adventsstjärna

Bild: Mostphotos Allan Wallberg