Till umu.se
REACT bildspel REACT bildspel REACT bildspel REACT bildspel REACT bildspel REACT bildspel

Forskningsprojektet REACT

Studier om reaktivering av miljögifter från fiberbankssediment i norra Östersjön

Bilden av generellt sjunkande halter av organiska miljögifter och tungmetaller utmanas av nya resultat. Ett omfattande övervakningsprojekt visar på alarmerande höga halter av både organiska miljögifter och tungmetaller i fiberbankar längs Bottenhavskusten. Samtidigt har höga halter av DDT och PCB uppmätts i havsörnsägg från Bottenhavet, och även i fisk och bottenfauna verkar halterna öka.

I detta projekt vill vi undersöka om miljöförändringar lett till att föroreningar från fiberbankar nu frigörs, och definiera under vilka förhållanden det kan ske.

Aktuellt

_________________________________________________________

Viktig kunskap om metylkvicksilver i kustmiljö

[2014-08-23]

Bildning av metylkvicksilver och hur det sedan tas upp i plankton i kustnära ekosystem är mycket olika beroende på om kvicksilvret härrör från atmosfären, bottensediment eller landavrinning. Det visar en ny studie som gjorts av forskare från Umeå universitet och SLU. Kvicksilver i formen metylkvicksilver är ett nervgift som utgör ett hot mot människors hälsa och vår miljö. Studien har nyligen publicerats i Nature Communications.

Sofi Jonsson, Ulf Skyllberg, Mats B. Nilsson, Erik Lundberg, Agneta Andersson & Erik Björn: Differentiated availability of geochemical mercury pools controls methylmercury levels in estuarine sediment and biota. Nature Communications. Volume 5 (2014). DOI: 10.1038/ncomms5624.

Pressmeddelande Umeå universitet:
Kvicksilvrets ursprung styr dess biotillgänglighet


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion

Koordinator

Professor Mats Tysklind
Umeå universitet
Kemiska institutionen 

Tel:  090-786 6668

Kontaktformulär

Övriga forskare i projektet

Professor Agneta Andersson, Ekologi, milijö och geovetenskap, Umeå universitet

Professor Terry Bidleman. Kemiska institutionen, Umeå universitet

Universitetslektor Erik Björn, Kemiska institutionen, Umeå universitet

Professor Peter Haglund, Kemiska institutionen, Umeå universitet

Professor Ulf Skyllberg, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

Universitetslektor Johan Wikner, Ekologi, milijö och geovetenskap, Umeå universitet