Till umu.se

Om projektet

Projektet har beviljats 7 510 000 kronor i stöd från Formas utlysning om marina föroreningar för perioden 2013-2017.

Det övergripande målet med projektet är att ge samhället bättre möjligheter att hantera fiberbankar idag och i framtiden.

Projektet genomförs av kemister och ekologer vid Umeå universitet och SLU, och i nära samverkan med havsmiljöförvaltningen för Bottniska viken. Det är organiserat i fyra delprojekt.

Försök kommer att genomföras i fält och på laboratorium, i bägge fallen med nyttjande av bästa tillgängliga teknik. Bland annat kommer mesokosmanläggningen vid Umeå marina forskningscentrum att användas.


Sidansvarig: Kristina Viklund

Utskriftsversion