Till umu.se

Nyheter

RiseB:s Karl Bonnedahl, tillsammans med miljörörelsen, kritiserar Länsstyrelsen och Regionen angående flygskatten

2017-04-05
I en debattartikel från tisdagens Västerbottens-kurir kritiserar miljörörelsen Länsstyrelsens och Regionens (i Västerbotten) ställningstagande mot den nyligt genomförda statliga utredningen föreslår.

RiseB:s Maxim Vlasov på projektet Mötesplats Stöcke

2017-03-30
I tisdags deltog RiseB, via doktoranden Maxim Vlasov i det pågående projektet ”Mötesplats Stöcke”. Maxim presenterade den senaste forskningen och olika exempel på samhällsentreprenörskap som bidrar till hållbar lokal utveckling.

Tre pågående doktorandrekryteringar till RiseB

2017-03-15
Just nu pågår 3 rekryteringsprocesser av doktorander inom RiseB: s verksamhetsområde. Två av dessa är knutna till Företagsforskarskolan och en är knuten till ett projekt finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse

Tre nya forskningsartiklar publicerade

2017-01-26
Under 2017 har redan 3 artiklar hunnit publiceras, i de ledande hållbarhetstidskrifterna Journal of Cleaner Production, Sustainable Development och Business Strategy and the Environment. De två förstnämnda rankas som 2: or på Norge-listan.

Kurs i Socialt och Miljöinriktat Entreprenörskap

2016-11-16
RiseB/USBE gav för andra året i rad en kandidatkurs med fokus på entreprenörskap som söker lösa sociala och miljömässiga utmaningar. Kursen ges på C-nivå och är öppen för studenter både inom och utanför Handelshögskolan.

Lämna förslag på bokkapitel – för editerad volym “Strong Sustainable Societies”

2016-11-16
Antagna kapitel kommer att publiceras i en bok utgiven av Routledge-Earthscan. Skicka ditt abstrakt på 500-1000 ord via mail till p.heikkurinen@leeds.ac.uk eller karl.bonnedahl@umu.se senast 30/1 2017. Kapitlen är begränsade till 10000 ord och skall vara färdiga 1/6 2017.

RiseB: s Herman Stål presenterar forskning på Stanford

2016-11-16
Herman Stål presenterar den 12e November en forskningsartikel med titeln: ”Institutional maintenance within the regulatory pillar” på SCANCOR/Stanford. Artikeln utforskar och analyserar svårigheterna med att införa en klimatpolitik via en fallstudie av hur Jordbruksverket utredde och agerade med anl...

RiseB medverkar på PLATSEN

2016-11-15
15-16 november ordnas konferensen PLATSEN på Sliperiet i Umeå. Konferensen samlar viktiga aktörer för hållbarhet; både nytänkande lokala entreprenörer och banbrytande internationella exempel. Här möts beslutsfattare, opinionsbildare, forskare, tjänstemän, företag, nätverk och intresseorganisatio...

RiseB at Congress on Arctic Social Sciences

2016-11-15
On June 8–12 2017, Umeå University will organize the ninth international congress on Arctic social sciences. RiseB co-hosts together with Umeå Institute of Design a session on social innovation for resilient places under the sustainability theme.

RiseB: s Herman Stål presenterar forskning på Stanford

2016-10-24
Herman Stål presenterar idag på Stanford en studie med titeln: A Decoupling perspective upon Circular Business Model-implementation: illustrations from Swedish apparel. Studien har gjorts i samarbete med professor Hervé Corvellec, Lunds universitet.

RiseB medverkar i den nyutkomna boken ”Hållbara affärer”

2016-10-24
I boken ger företrädare för flera ledande svenska företag sin syn på hållbarhet, kompletterat med forskarperspektiv från Handelshögskolan i Umeå och Stockholm.

Forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse

2016-05-31

Såddfinansiering till projektet ‘Developing the research (and educational) area Sustainable Housing’

2016-05-08
Lars Lindbergh, Siarhei Manzhynski och Thomas Olofsson har fått såddfinansiering till projektet ‘Developing the research (and educational) area Sustainable Housing’

USBE Research Institute ger såddfinansiering till Galina Biedenbach att starta nytt forskningsprojekt

2016-05-08
Galina Biedenbach har fått pengar från USBE Research Institute för att initiera ett forskningsprojekt som undersöker effekterna av self-service technologies på brand citizenship och anställdas arbetsliv inom detaljhandeln.

RiseB-uppsatsprisstipendiet 2016 till Anna Zhan och Josefin Halvarsson vid Handelshögskolan i Stockholm

2016-04-27
Uppsatsprisstipendiet i företagsekonomi och hållbarhet som delas ut av Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB.se) vid Umeå universitet och Umeå Energi går 2016 till Anna Zhan och Josefin Halvarsson för kandidatuppsatsen Corporate Social Responsibility and the Cost of Capital: Is...

Fler nyheter


Sidansvarig: David Skog

Utskriftsversion

Följ nyheter från RiseB

Prenumerera på RSS-flödeNyhetsarkiv

Kalendarium

Till kalendariet

En miljöcertifierad handelshögskola

Bokaktuellt

CSR and Beyond

CSR and Beyond

Ansvarsfulla investeringar