Professor Lars Hassel intervjuas i finska tidningen Ekonomi

[2017-06-07] Intervjun, som är på finska, handlar om hur finansiella marknader kan bidra till en bättre värld genom hållbara investeringar.

Läs nyheten

Redaktör: David Skog

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid283125