Utdelning av RiseB:s årliga uppsatsprisstipendium i Hållbarhet vid examensceremonin den 2: a juli

[2017-06-02] Alexander Adolfsson Grimsen och Marie Åström belönades med 25. 000 SEK vid Handelshögskolan i Umeås årliga examensceremoni den 2 juni.

Priset delades ut av RiseB: s Herman Stål och Marie-Louise Johansson från Umeå Energi.

Uppsatsen hade titeln “Development Finance Institutions’ Effect on The Fund Manager’s Investment Decisions: Balancing Financial Performance Goals and Development Impact Objectives” och kan hittas här:

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-124744

Finansieringen av priset, som ges som ett stipendium, har gjorts möjlig av RiseB: s samarbete med Umeå Energi.

Läs mer om RiseB: s uppsatspris, och de kriterier som legat till grund för juryns bedömning, här. Deadline för nominering av 2017 års uppsatser kommer att vara 31 januari 2018.

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid283077