Utbildning

En viktig del i institutets verksamhet är att verka för att hållbarhet och företagsetik inkluderas på ekonomutbildningarna. Detta gäller såväl i separata kurser, integrerat på andra kurser och i studenters uppsatsarbeten. Nedan finns kurser som har betydande inslag av hållbarhet och företagsetik:

Marknadsföringsetik och hållbarhet – ingår som andra moment i kursen Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability. Kursen ges på C-nivå, helt på engelska. Länk (https://www.umu.se/utbildning/kurser/service-marketing-marketing-ethics-and-sustainability-c/)

Social and Environmental Entrepreneurship ges på C-nivå, helt på engelska.


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion

Bokaktuellt

En miljöcertifierad handelshögskola

Bokaktuellt

Strongly Sustainable Societies

Kalendarium

Till kalendariet