Utbildning

En viktig del i institutets verksamhet är att verka för att hållbarhet och företagsetik inkluderas på ekonomutbildningarna. Detta gäller såväl i separata kurser, integrerat på andra kurser och i studenters uppsatsarbeten. Nedan finns kurser som har betydande inslag av hållbarhet och företagsetik för närvarande.

Marketing ethics ingår i kursen Service Marketing and Marketing Ethics. Ges på C-nivå (tredje året) helt på engelska.


Sidansvarig: Webmaster

Utskriftsversion

Bokaktuellt

En miljöcertifierad handelshögskola

Bokaktuellt

CSR and Beyond

CSR and Beyond

Ansvarsfulla investeringar

Kalendarium

Till kalendariet