Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till SIMSAM-labbet i Umeå!

Ett registerbaserat forskningsprogram som knyter samman barndom med livslång hälsa och välfärd.

SIMSAM-relaterade nyheter!

Ny publikation: Data Resource Profile: Swedish Microdata Research from Childhood into Lifelong Health and Welfare (Umeå SIMSAM Lab)

”Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd” är ett forskningsprogram som finansieras av Vetenskapsrådet (VR) via dess satsning på SIMSAM – ”Swedish Initiative for research on Microdata in the Social And Medical sciences”, ett initiativ i nätverksformat som syftar till att stärka interdisciplinär registerforskning i Sverige.

SIMSAM-labbet i Umeå leds av forskare från följande institutioner och enheter vid Umeå universitet: Epidemiologi och global hälsa, Geografi och ekonomisk historia, Sociologi samt Statistik.


Sidansvarig: Lena Mustonen

Utskriftsversion

SIMSAM Lab

Besöksadress och karta

Umeå SIMSAM Lab
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset, S216

SIMSAM-relaterat på gångEvenemangslista Till kalendariet