HeadlineImage

Välkommen till Umeå SIMSAM Lab!

Ett registerbaserat forskningsprogram som knyter samman barndom med livslång hälsa och välfärd.

SIMSAM-labbet i Umeå leds av forskare från följande institutioner och enheter vid Umeå universitet: Epidemiologi och global hälsa, Geografi och ekonomisk historia, Sociologi samt Statistik.

Läs mer om Umeå SIMSAM Lab: Data Resource Profile: Swedish Microdata Research from Childhood into Lifelong Health and Welfare (Umeå SIMSAM Lab)


Sidansvarig: Lena Mustonen

Utskriftsversion

SIMSAM Lab

Besöksadress och karta

Umeå SIMSAM Lab
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Biblioteksgränd 2, Samhällsvetarhuset, S216

SIMSAM-relaterat på gångEvenemangslista Till kalendariet