HeadlineImage

SIMSAM related links

Statistiska centralbyrån (SCB)

Socialstyrelsen (SoS)

Svensk nationell datatjänst (SND)

Vetenskapsrådet (VR)

VR-DISC (VR-Database InfraStructure Committee)

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Nationella SIMSAM-nätverket

SIMSAM:s forskarskola (SINGS)

Registerforskning.se


Page Editor: Lena Mustonen

Print page

SIMSAM related activities

To the Calendar