HeadlineImage

SIMSAM-relaterade länkar

BUU-Net - Barn- och ungdomsnätverket i Umeå

Statistiska centralbyrån (SCB)

Socialstyrelsen (SoS)

Svensk nationell datatjänst (SND)

Vetenskapsrådet (VR)

VR-DISC (VR-Database InfraStructure Committee)

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Nationella SIMSAM-nätverket

SIMSAM:s forskarskola (SINGS)

Registerforskning.se


Sidansvarig: Lena Mustonen

Utskriftsversion

SIMSAM-relaterat på gång

Till kalendariet