HeadlineImage

Välkommen till Umeå SIMSAM Lab!

Umeå SIMSAM Lab inrättades för att möjliggöra tvärvetenskaplig forskning av hög kvalitet om barndomens betydelse för livslång hälsa och välfärd med fokus på områden av betydelse för samhället. Umeå SIMSAM Lab har en unik infrastruktur vilken kombinerar sociala och medicinska data, innovativa metoder men också visar på behovet av att göra forskningsresultat tillgängliga för policyutveckling.


Sidansvarig: Lena Mustonen

Utskriftsversion

SIMSAM-relaterat på gångEvenemangslista Till kalendariet