HeadlineImage

Stödjande organisationer

Vetenskapsrådet

2017

Xavier de Luna Statistical models and methods to study life
trajectories in the labour market and healht
domains
5.400.000 kr

Riksbankens Jubileumsfond

2016

Urban Lindgren Umeå SIMSAM Lab - Infrastruktur för
forskning om barndomen för hållbar
hälsa och välfärd
4 183 000 kr

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

2016

Malin Eriksson Child health inequalities and place:
An explanatory study combining multi-level
analyses and micro-qualitative studies
3 467 000

2015

Xavier de Luna Innovative statistical methods for optimal
use of large-scale register data in studies of
causal pathways
4 600 000
Karina Nilsson Growing up with poor health and managing
at school – Childhood health and school
achievement in the intersection between
families, schools and municipalities
3 980 000

Kempestiftelserna

Stipendier för 2 postdoc under perioden 2012-2014 - 2 x 450 000

Forte

2014

Inna Feldman, Uppsala Universitet, Inst för kvinnors och barns hälsa Hälso- och ekonomiska effekter av ett generellt hälsofrämjande program för barn och föräldrar 3 130 000
Miguel San Sebastián, Umeå Universitet, Inst för folkhälsa och klinisk medicin,
Epidemiologi och global hälsa
Applicering av ett
jämlikhetsperspektiv på
kardiovaskulär prevention i norra Sverige
2 980 000
Anna Baranowska-Rataj
Umeå Universitet, Sociologiska institutionen
Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa? 2 580 000
Guilherme Chihaya da Silva, Umeå Universitet, Inst för geografi och ekonomisk historia Segregerade biografiers inverkan på invandrares integration på bostadsmarknaden 3 230 000
Paola Mosquera, Umeå Universitet, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa Grundläggs ojämlikhet i hälsa tidigare i livet? Ett livsloppsperspektiv på socioekonomisk ojämlikhet i kardiovaskulär ohälsa i Västerbotten 1 990 000

Vetenskapsrådet

2013

Mattias Strandh Hur påverkas skolresultat av barns ohälsa? Betydelsen av hälsa, familjeförhållanden och grannskap för betyg i nionde klass och för gymnasiestudier. 4 667 000
Eva Lindgren Vilka dörrar kan språk öppna? 5 017 000

Vetenskapsrådet
28.8 miljoner kronor 2009-2013

Umeå universitiet
För internationalisering
576 000 kronor per år 2009-2013

För en nätverkskoordinator 50%
490 000 kronor per år 2011-2013


Sidansvarig: Lena Mustonen

Utskriftsversion

SIMSAM-relaterat på gångEvenemangslista Till kalendariet