Till umu.se
HeadlineImage

Stödjande organisationer

Riksbankens Jubileumsfond

2016

Urban Lindgren       

Umeå SIMSAM Lab - Infrastruktur för
forskning om barndomen för hållbar
hälsa och välfärd

4 183 000 kr

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

2016

Malin Eriksson Child health inequalities and place:
An explanatory study combining multi-level
analyses and micro-qualitative studies
3 467 000

2015

Xavier de Luna Innovative statistical methods for optimal
use of large-scale register data in studies of
causal pathways
4 600 000
Karina Nilsson Growing up with poor health and managing
at school – Childhood health and school
achievement in the intersection between
families, schools and municipalities
3 980 000

Kempestiftelserna

Stipendier för 2 postdoc under perioden 2012-2014 - 2 x 450 000

Forte

2014

Inna Feldman, Uppsala Universitet, Inst för kvinnors och barns hälsa Hälso- och ekonomiska effekter av ett generellt hälsofrämjande program för barn och föräldrar 3 130 000
Miguel San Sebastián, Umeå Universitet, Inst för folkhälsa och klinisk medicin,
Epidemiologi och global hälsa
Applicering av ett
jämlikhetsperspektiv på
kardiovaskulär prevention i norra Sverige
2 980 000
Anna Baranowska-Rataj
Umeå Universitet, Sociologiska institutionen
Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa? 2 580 000
Guilherme Chihaya da Silva, Umeå Universitet, Inst för geografi och ekonomisk historia Segregerade biografiers inverkan på invandrares integration på bostadsmarknaden 3 230 000
Paola Mosquera, Umeå Universitet, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa Grundläggs ojämlikhet i hälsa tidigare i livet? Ett livsloppsperspektiv på socioekonomisk ojämlikhet i kardiovaskulär ohälsa i Västerbotten 1 990 000

Vetenskapsrådet

2013

Mattias Strandh Hur påverkas skolresultat av barns ohälsa? Betydelsen av hälsa, familjeförhållanden och grannskap för betyg i nionde klass och för gymnasiestudier. 4 667 000
Eva Lindgren Vilka dörrar kan språk öppna? 5 017 000

Vetenskapsrådet
28.8 miljoner kronor 2009-2013

Umeå universitiet
För internationalisering
576 000 kronor per år 2009-2013

För en nätverkskoordinator 50%
490 000 kronor per år 2011-2013


Sidansvarig: Lena Mustonen

Utskriftsversion

SIMSAM-relaterat på gång

Till kalendariet