Umeå Group for Premodern Studies

UGPS syftar till att bedriva internationellt framgångsrik forskning om historiska skeenden före år 1800. Gruppen arbetar utifrån temat Sverige i världen – Världen i Sverige ur ett vitt perspektiv: politiska skeenden, genusfrågor, mentaliteter, idéernas historia, kulturhistoria, religionshistoria m.m.

Gruppen avser att sätta svenska företeelser i ett brett internationellt perspektiv, alternativt att studera hur globala fenomen påverkat Sverige under olika epoker i historien. Några lång- och kortsiktiga mål med UGPS verksamhet är att:

• Stärka kompetensen att forska om äldrehistoriska material bland yngre forskare
• Bedriva egen internationell forskning
• Söka externa medel för större och mindre tvärvetenskapliga projekt
• Anordna och medverka i konferenser och workshops
• Utveckla och bygga vidare på befintliga etablerade forskarnätverk
• Skapa en internationell referensgrupp som kan berika gruppens arbete på längre sikt

For further information please visit our English website  www.org.umu.se/ugps/eng/

Umeå Group for Premodern Studies

Från vänster: Ann-Catrine Eriksson, Caroline Boucher, Hannah Zipernovszky, Åsa Karlsson-Sjögren, Mohammad Fazlhashemi, Peter Lindström, Stina Karlgren, Jonas Carlquist, Tom Ericsson, Svante Norrhem, Per Ramqvist, Jonas Liliequist och Per Ambrosiani. (På bilden saknas: Catharina Andersson, Mats Berglund, Annasara Hammar, Linn Holmberg, Rolf Hugosson, Martin Hårdstedt och Esa K Marttila).


Sidansvarig: Jonas Liliequist

Utskriftsversion

Forskargruppen

Martin Almbjär,
doktorand i historia

Per Ambrosiani,
professor i ryska

Catharina Andersson,
FD i Historia

Mats Berglund,
FD i historia

Caroline Boucher,
FD i historia

Jonas Carlquist,
Professor i nordiska språk

Tom Ericsson,
Professor i historia

Ann-Catrine Eriksson,
FD i konstvetenskap

Mohammad Fazlhashemi,
professor i idéhistoria

Annasara Hammar,
doktorand i historia

Linn Holmberg,
doktorand i idéhistoria

Rolf Hugosson,
FD i statsvetenskap

Stina Karlgren,
doktorand i historia

Åsa Karlsson-Sjögren,
professor i historia

Jonas Liliequist,
professor i historia

Peter Lindström,
FD i historia

Esa K. Marttila,
doktorand i konstvetenskap

Svante Norrhem,
professor i historia

Per Ramqvist,
professor i arkeologi

Hanna Zipernovszky,
FD i religionsvetenskap