UmeAI - Artificiell intelligens och dess applikationer

Umeå universitet har bedrivit forskning och undervisning inom området artifciell intelligens (AI) sedan början under 70-talet. Prof. Lars-Erik Janlert var en av grundarna till Svenska AI-Sällskapet (SAIS) i början av 80-talet och sedan dess har verksamheten utvidgats till att omfatta i stort sett alla områden inom AI, och sträcker sig över olika institutioner vid flera fakulteter. Det växande UmeAI-nätverket vid Umeå universitet innefattar i dagsläget ca 50 disputerade forskare och doktorander (här finns en del av de disputerade forskarna listade).

För mer information se de engelska sidorna.


Sidansvarig: UmeAI

Utskriftsversion