Till umu.se

UMIT Research Lab

UMIT Research Lab fokuserar på forskning och utveckling av teknik för simulering och optimering samt dess industriella tillämpningar och utmaningar.

Utvecklingen av maskinvaror med många kärnor, parallella beräkningar, visualiseringar och elastisk IT-infrastruktur går i hög takt. Med denna utveckling kommer nya möjligheter till tekniska och vetenskapliga simuleringar, helt nya programvaror och tjänster för bearbetning av stora informationsmängder.

Vid UMIT Research Lab samlas ett 50-tal forskare och ingenjörer för grundläggande forskning inom beräkningsvetenskap och nya tillämpningar. I samarbete med industripartners utforskas och utvecklas nya digitala verktyg för design, simulering, styrning och optimering.

Då vi arbetar i en internationell miljö så finns det mesta av informationen på de engelskspråkiga sidorna om UMIT Research Lab.

Nyheter

Pris till granulärt djupseende i innovationsidétävling

2018-03-04
MBV Systems segrade vid SIP STRIM och EIT RawMaterials årliga innovationsidétävling. Deras vinnande pitch, som belönas med 600.000 SEK, beskriver en ny teknik för granulärt djupseende baserad på state-of-art mätteknik och matematiska modeller för granulära flöden som utvecklades nyligen i ett projek...

Tar fram metoder för att hantera besvärliga operatorfunktioner

2018-02-02 (från 2018-01-15)
Operatorfunktioner används för att beskriva många viktiga förlopp i naturvetenskap. När saker som friktion tas med i modellerna resulterar det ofta i operatorfunktioner som är så kallat icke-självadjungerade vilket försvårar analysen av dem. Metoder att hantera denna typ av operatorfunktioner presen...

VR-anslag till skurna finita element

2017-11-03
Vetenskapsrådet har beviljat sammanlagt 5.8 miljoner kronor för forskning runt skurna finita element metoder.

Humanoida robotar med fysikbaserad simulering

2017-11-01
Dr Shinichiro Nakaoka från AIST besökte UMIT Lab den 31 oktober och höll ett föredrag om användningen av fysikbaserad simulering i forskning och utveckling av humanoida robotar.

Johan Tordsson talar om AI och datacenters på OpenStack Nordic

2017-10-13
Johan Tordsson on AI & data centers at OpenStack NordicJohan Tordsson talar om AI och datacenters på OpenStack Nordic

Mer nyheter om Umeå universitet


Sidansvarig: Martin Servin

Utskriftsversion

Kontaktuppgifter

Koordinator: Martin Servin
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Markplan, MIT-huset

Tel:  090-786 65 08

Kontaktformulär


Årsrapport 2016