Till umu.se

UMIT Research Lab

UMIT Research Lab fokuserar på forskning och utveckling av teknik för simulering och optimering samt dess industriella tillämpningar och utmaningar.

Utvecklingen av maskinvaror med många kärnor, parallella beräkningar, visualiseringar och elastisk IT-infrastruktur går i hög takt. Med denna utveckling kommer nya möjligheter till tekniska och vetenskapliga simuleringar, helt nya programvaror och tjänster för bearbetning av stora informationsmängder.

Vid UMIT Research Lab samlas ett 50-tal forskare och ingenjörer för grundläggande forskning inom beräkningsvetenskap och nya tillämpningar. I samarbete med industripartners utforskas och utvecklas nya digitala verktyg för design, simulering, styrning och optimering.

Då vi arbetar i en internationell miljö så finns det mesta av informationen på de engelskspråkiga sidorna om UMIT Research Lab.

Nyheter

Algoryx kontrakteras för robotiksimulering inför saneringen av Fukushima-området

2017-09-04
Avknoppningsföretaget Algoryx Simulation har tillsammans med japanska VMC Co. Ltd. slutit ett avtal National Institute of Advanced Science and Technology (AIST) i Japan rörande utveckling av simuleringsteknologi för robotik i katastrofområden.

ABB Robot Studio kommer nu med realtidsfysik från Algoryx Simulation

2017-09-01
Robot Studio är ABBs programvara för offline-programmering av industrirobotar. Den senaste versionen kommer nu med realtidsfysik genom fysikmotorn AGX Dynamics från avknoppningsföretaget Algoryx Simulations.

Umeåforskare med på forskningsskepp i Östersjön

2017-08-22 (från 2017-07-25)
Nio forskningsteam från Tyskland, Sverige, Estland, Finland, Lettland och Polen kommer under sommaren att delta på segelskeppet Thor Heyerdahl för ett gemensamt forskningsutbyte. Från Umeå universitet deltar Martin Berggren, professor vid Institutionen för datavetenskap.

Internationell konferens om ny beräkningsteknologi

2017-06-19
Den internationella konferensen X-DMS 2017 hålls i Umeå den 19-21 juni samlar ca 150 forskare på temat utökade diskretiseringsmetoder för komplexa och evolverande geometrier och dess beräkningsprogramvaror.

Över 50 doktorander lär sig skapa autonoma datormoln i Umeå

2017-05-11 (från 2017-05-10)
Umeå universitet tar den 11-12 maj emot 52 doktorander från hela Sverige för ett kursmoment där de lär sig skapa effektivare datormoln genom att göra dem mer autonoma. Arrangemanget inkluderar två inbjudna huvudtalare från Google och Burt, det senare ett svenskt företag som nyttjar datormoln i stor ...

Fler nyheter


Sidansvarig: Martin Servin

Utskriftsversion

Kontaktuppgifter

Koordinator: Martin Servin
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Markplan, MIT-huset

Tel:  090-786 65 08

Kontaktformulär


Årsrapport 2015