VR-anslag till skurna finita element

[2017-11-03] Vetenskapsrådet har beviljat sammanlagt 5.8 miljoner kronor för forskning runt skurna finita element metoder.

Mats G Larson har erhållit ett projektbidrag från Vetenskapsrådet. Projektet har titeln ”Skurna finita element metoder för partiella differential ekvationer på rörliga områden”. André Massing har erhållit ett etableringsbidrag för projektet ” Skurna diskontinuerliga metoder för komplexa multidimensionella multifysik flöden”. Båda projekten löper över fyra år. 

Med den skurna finita elementmetoden kan partiella differentialekvationer lösas på domäner med rörlig geometri utan att diskretiseringen ständigt behöver göras om. Detta möjliggör avancerad simulering av exempelvis system med både vätskor och rörliga mekaniska delar samt topologioptimering för komponenter producerade med additiv tillverkning.

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid287134