UMIT Research Lab

UMIT Research Lab inrättades 2009, som ett strategiskt projekt av Umeå Universitet för att stärka forskning inom Tillämpad Informationsteknologi

Då vi arbetar i en internationell miljö så finns det mesta av informationen på de engelskspråkiga sidorna om UMIT Research Lab.

Satsningen på UMIT innefattas av att skapa en dynamisk, intellektuell och fysisk forskningsmiljö inriktat på tvärvetenskaplig forskning i världsklass inom beräkningsvetenskap, högpresterande, distribuerade, realtids, och visuella beräkningar. Forskningen består av framtagande av nya modeller, metoder, parallella algoritmer och högkvalitativ mjukvara för HPC-plattformar och IT-infrastrukturer.  UMIT fokuserar på utmaningar och applikationer starkt kopplat till industrin och samhället. Att hitta innovativa lösningar och samarbeten inom dessa områden är en viktig del i forskningen.  

Forskningslaboratoriet

Det fysiska laboratoriet består av arbetsplatser för 30 forskare, gäster och studenter. Våren 2011 invigdes de nya lokalerna på bottenvåningen i MIT-huset. Laboratoriet  

är en naturlig mötesplats för tvärvetenskaplig forskning för forskare från dom närliggande institutionerna i datavetenskap, matematik och matematisk statistik, fysik, informationsteknologi, samt tillämpad fysik och elektronik. Här erbjuds tillgång till nödvändig utrustning och programvara. Seminarier och Workshops anordnas kring dom senaste forskningsresultaten inom numeriska metoder, mjukvara och hårdvarurarkitektur.

Verksamhet

Verksamheten i inledningen av UMIT-projektet, mellan 2009-2013 innefattar forskning, etablering av de fysiska labbet, utveckling av ny teknologi och programvara, och samarbetsprojekt med partners inom industrin och samhället, inriktat på att hitta nya konkurrenskraftiga produkter och arbetstillfällen. Två tjänster som forskarassistent med tenure track tillkännages och flera postdocs och doktorandtjänster tillsätts. UMIT kan även erbjuda nyexaminerade studenter och doktorer en plats i UMIT’s Industriella Trainee Program  

Organisation

Styrelsemedlemmar är Bo Kågström, Mats G Larson, Åsa Rasmuson-Lestander och Anders Fällström (Ordförande). Ledningsgruppen består av Martin BerggrenKenneth BodinErik Elmroth, Bo Kågström, Mats G Larson (projektledare), Mats Johansson (koordinator), och Martin Servin (koordinator).

Finansiering

Huvudfinansiärer är Baltic Gruppen, Umeå Kommun, Europeiska regionala utvecklingsfonden, och Umeå Universitet. ProcessIT Innovations och industripartners finansierar specifika projektaktiviteter.   


Sidansvarig: Martin Servin

Utskriftsversion

RSS-flöde

Håll dig uppdaterad med våra nyheter i RSS-format