Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD)

I Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) samlas didaktikforskning i samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia. Miljön består av ett nätverk av forskare vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna, från bland andra Institutionen för idé- och samhällsstudier, Pedagogiska institutionen, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Statsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Miljön stöds av Lärarhögskolan under perioden 2016-2019 med ett antal forskartjänster och gästprofessorsmedel. Verksamheten utgörs av forskningsutveckling på kort och lång sikt, gemensamma seminarier och besök av inbjudna internationella forskare. Forskningen har en skolnära inriktning mot förskola, grundskola eller gymnasium och komparativa perspektiv uppmuntras. Forskningsledare för området är professor Anna Larsson.

Dator, mobiltelefon och en person som antecknar i ett block


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion