Till umu.se

Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD)

I Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) samlas didaktikforskning i samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia. Miljön består av ett nätverk av forskare vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna, från bland andra Institutionen för idé- och samhällsstudier, Pedagogiska institutionen, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Statsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Miljön stöds av Lärarhögskolan under perioden 2016-2019 med ett antal forskartjänster och gästprofessorsmedel. Verksamheten utgörs av forskningsutveckling på kort och lång sikt, gemensamma seminarier och besök av inbjudna internationella forskare. Forskningen har en skolnära inriktning mot förskola, grundskola eller gymnasium och komparativa perspektiv uppmuntras. Forskningsledare för området är professor Anna Larsson.

Affilierade forskare

Anders Persson, Institutionen för idé-och samhällsstudier (doktorand, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning)

Anna Larsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier (professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning)

Björn Norlin, Institutionen för idé- och samhällsstudier (forskare, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning)

Carina Hjelmér, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (universitetslektor i pedagogiskt arbete)

Carola Nordbäck, Institutionen för idé- och samhällsstudier (docent, universitetslektor, religionsvetenskap och teologi)

Daniel Lindmark, Institutionen för idé- och samhällsstudier (professor i kyrkohistoria och historia med utbildningsvetenskaplig inriktning)

Eva Sundström, Sociologiska institutionen samt Centrum för skolledarutveckling (universitetslektor i sociologi)

Frida Grimm, Liljaskolan samt Pedagogiska institutionen (gymnasielärare i samhällskunskap och tyska samt gästlärare på universitetet)

Hanna Zipernovszky, Institutionen för idé- och samhällsstudier (universitetslektor i religionsvetenskap)

Henrik Åström Elmersjö, Institutionen för idé- och samhällsstudier (forskare, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning)

Johan Hansson, Institutionen för idé- och samhällsstudier (forskare, timlärare, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning)

Karin Sporre, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (professor i pedagogiskt arbete) 

Kristina Ledman, Institutionen för idé- och samhällsstudier (forskare, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning)

Kåre Michael Træland, Institutionen för idé- och samhällsstudier (doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning)

Lars Larsson, Institutionen för geografi och ekonomisk historia (universitetslektor i kulturgeografi)

Marco Eimermann, Institutionen för geografi och ekonomisk historia (forskare, kulturgeografi)

Maria Deldén, Institutionen för idé- och samhällsstudier (doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning)

Maria Rönnlund, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (docent, universitetslektor i pedagogiskt arbete).

Niclas Lindström, Institutionen för idé- och samhällsstudier (universitetslektor i religionsvetenskap och teologi)

Niklas Eklund, Statsvetenskapliga institutionen (docent, universitetslektor, statsvetenskap)

Per-Åke Rosvall, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (docent, universitetslektor i pedagogiskt arbete)

Peter Norlander, Umeå Internationella gymnasium (Gymnasielärare i filosofi, historia, religionskunskap, samhällskunskap)

Pär Isling, Pedagogiska institutionen (fil.dr. i pedagogik)

Rasmus Karlsson, Statsvetenskapliga institutionen (docent, universitetslektor, statsvetenskap)

Torbjörn Lindmark, Pedagogiska institutionen (universitetslektor i pedagogik)

Tord Göran Olovsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (vik. universitetslektor).


Sidansvarig: Sandra Olsson

Utskriftsversion