Paneldebatt

Verksamhets integrerat lärande 2020- vision och utmaningar Paneldebatt med ansvariga från landsting, region och universitetet Deltagare presenteras nedan

Region Jämtland Härjedalen

Forsknings- och utvecklingschef Göran Larsson

Landstinget Västernorrland

Forsknings- och utvecklingschef Jonas Appelberg

Region Norrbotten

HR-direktör Ulrika Sundquist

Västerbottens läns landsting

Enhetschef utbildningsenheten Elisabeth Lindmark

Mittuniversitetet

Avdelningschef omvårdnadsinstitutionen Eva Dannetun

Luleå tekniska universitet

Huvudutbildningsledare Peter Michaelson

Umeå universitet

Programrådet för sjuksköterskeprogram, programrådsordförande Kerstin Viglund

Prefekt, universitetslektor och studiesamordnare läkarprogrammet Christina Ljungberg

Norrlandstingens Regionförbud

Förbundsdirektör Mats Brännström

Studentkårsrepresentant

Utses av studentkårerna


Sidansvarig: Linda Wahlqvist

Utskriftsversion