Program

Program 22 mars

10:00 Registrering

11:00 Lunch

12:00 Gemensam inledning. Nulägesbeskrivning, syfte och mål med konferensen
Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting

12:30 Inledning om studentaktiverande handledningsmodeller
Elisabeth Carlsson, docent Malmö högskola

13:30 Parallella valbara sessions

14:40 Fika

15:10 Parallella valbara sessions

17:00 Summering och kommentarer utefter eftermiddagens sessioner
Elisabeth Carlsson, docent Malmö högskola

19:00 Middag

Program 23 mars

08:00 Planen för förmiddagen

08:30 Föreläsning förbättrings-/förändringskunskap.

09:30 Fika

10:00 Verksamhets integrerat lärande 2020 - vision och utmaningar. Paneldebatt med ansvariga från landsting, region och universitetet.

11:45 Summering, vad händer härefter?

12:00 Lunch

Programmet för nedladdning

Här kan du hämta programmet


Sidansvarig: Linda Wahlqvist

Utskriftsversion

ViL-konferens

Arrangörer